Drukwerk

Kwaliteit en milieu

Enerzijds wil Drukkerij NIVO het beste drukwerkresultaat behalen. Anderzijds willen we daarbij het milieu zo min mogelijk belasten. Van directie en medewerkers vergt dat een milieubewuste werkwijze en een duurzaam investeringsbeleid.

De criteria ‘kwaliteit en milieu’ hebben geleid tot de aanschaf van Heidelberg drukpersen waaronder een Heidelberg Ecocolor. Deze drukpers benut de techniek van alcoholvrij drukken en is geschikt voor het gebruik van plantaardige bio-inkten. Ondanks deze verminderde milieubelasting realiseren wij met deze drukpers hoogwaardig kwaliteitsdrukwerk met sprankelende kleuren en een hoge kleurkracht.

sm74_6